Ball de Diables Banyuts de Vallirana

Ball de diables banyuts de Vallirana

Si mirem enrera, i busquem antecedents d'aquest tipus de tradició a la Comarca del Baix Llobregat, veurem que no hi ha referències històriques ni documents que facin palesa l'existència de colles de foc. És als inicis dels 80, i gràcies en part, a la recuperació de les festes de la Mercè, quan la Cultura Popular Catalana assisteix a un procés de recuperació i potenciació que sortosament encara dura als nostres dies.

És a la ciutat de Barcelona i en aquest moment on s'inventen la paraula i l'acte correfoc. A partir d'aquest moment comencen a proliferar per tot el Principat i més especialment a l'àrea propera a Barcelona, nous grups de foc, emmirallats en els balls de diables tradicionals, o en d'altres grups de foc més moderns i propers a noves manifestacions de carrer.

El Ball de Diables Banyuts neix l'any 1998, fruït de les ganes de treballar dels integrants de l'Associació JA. El setembre de 1998, i després d'estar treballant durant mig any, fem el bateig de foc i ens estrenem. 

 

Creat per Miquel Rovira
Actuacions Personatges Correu Fotografies

JA