Personatges del Ball

PERSONATGES

 

El Ball de Diables Banyuts de Vallirana, tot i sent un Ball de recent creació, pren com a model, les colles històriques del Garraf, el Penedès i el Camp de Tarragona.

En el nostre Ball hi intervenen sis tipus de personatges:

Borró: N'hi ha una vintena. Porten maça, una cassaca amb banyes, pantalons i espardenyes de set betes. Són els encarregats de mantenir constant el ritme del foc. S'estructuren en dues columnes a les que el calador va donant foc de forma alternativa

 

Abanderat: És un personatge igual que els borrons però junt a la maça hi porta una bandera amb el nom del Ball

 

Diablessa: Duu una pamela amb dues banyes i un vestit de senyora. Igualment duu espardenyes de set betes i un ceptrot o forca, depenent del tipus d'actuació

 

Llucifer: Porta un ceptrot en forma de trident, una cassaca i uns pantalons i és l'únic personatge de tot el grup que porta capa i barret de copa en senyal del seu poder per sobre de la resta de diables

 

Calador: És el diable encarregat d'encendre les carretilles i sortidors

 

Timbalers: Són els encarregats de fer saltar els diables amb el seu repic de tabals. Els tabals són de cos de fusta i so greu

 

Civaders: Són els encarregats de proporcionar el material pirotècnic als diables

 


HOME PAGE